Regulamin Hollyłódź Clinic

 

1.Prosimy o możliwie punktualne przybycie na wizytę. W przypadku spóźnienia ze strony Pacjenta zastrzegamy sobie prawo do skrócenia zabiegu. Opóźnienie z winy kliniki nie będzie skutkowało skróceniem zabiegu.

2. W przypadku późnej anulacji (poniżej 20h przed wizytą)/niezapowiedzianej nieobecności lub przyjścia pomimo bezwzględnych przeciwwskazań (wymienionych w opisie zabiegów) Pacjent jest zobowiązany do zapłaty 50% wartości zabiegu przelewem na konto salonu. Sytuacje losowe rozpatrywane są indywidualnie.

3. W przypadku niestawienia się Pacjenta na zabieg pakietowy (opłacony z góry wcześniej) jest on odejmowany z pakietu i przepada.

4. Jeśli Pacjent nie zjawi się na wizycie oraz nie odwoła jej wcześniej, kolejna wizyta będzie mogła się odbyć po uiszczeniu przedpłaty w wysokości 50% wartości zabiegu, przelewem na konto firmowe. Ponowne niepojawienie się na wyznaczonej wizycie jest równoznaczne z utratą zaliczki.

5. Jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia mogące być przeciwwskazaniem dla zabiegu powinny być zgłoszone przez Pacjenta przed zabiegiem.

6. Bon podarunkowy jest ważny przez rok od daty zakupu. Na bonie znajduje się informacja z datą ważności. W przypadku niewykorzystania bonu istnieje możliwość przedłużenia jego ważności maksymalnie o 7 dni. Po tym czasie bon utraci ważność. Prosimy o zabranie ze sobą bonu na wizytę.